Ajánlott irodalom

Tematikus olvasmányajánló
minden olvasni szerető diáknak ☺

IX. osztály

Út, utazás
Homérosz: Odüsszeia
Swift: Gulliver utazásai
Marco Polo utazásai
Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász
Szerb Antal: Utas és holdvilág

Nyomozás, nyomolvasás
A.C. Doyle: A sátán kutyája
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
Szerb Antal: A Pendragon legenda
Móricz Zsigmond: Barbárok
F. Dürrenmatt: Az ígéret

Nevető irodalom☺
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Görbe tükör
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Moliére: A fösvény

Örkény István novellái
Rejtő Jenő: Az elátkozott part
Salinger: Zabhegyező

Beavatás
Dragomán György: A fehér király
Golding: A Legyek Ura
Kertész Imre: Sorstalanság
Nyírő József: Uz Bence
Ottlik Géza: Iskola a határon
Stevenson: A kincses sziget
Szabó Magda: Abigél
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Görög mítoszok
Biblia

Átváltozás
Tamási Áron: Jégtörő Mátyás
Hoffmann: Az arany virágcserép
Kafka: Átváltozás

Labirintus
Thészeusz mítosza
Grendel Lajos: Thészeusz és a fekete özvegy
Rowling: Harry Potter


Esterházy Péter: Egy nő
Flaubert: Bovaryné
Szabó Magda: Az ajtó
Németh László: Iszony
Szilágyi István: Kő hull apadó kútba
Tolsztoj: Anna Karenina
Wass Albert: A funtineli boszorkány

 

X. osztály

 

Antikvitás
Szophoklész: Antigoné
Homérosz: Íliász, Odüsszeia

 

Középkor
Margit-legenda
Cervantes: Don Quijote
Szent Ágoston: Vallomások
(Középkori világkép megjelenése későbbi művekben:

Gárdonyi Géza: Isten rabjai
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Umberto Eco: A rózsa neve)

 

Reneszánsz
Boccaccio: Dekameron (novellák)
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
Shakespeare drámái
 

Barokk
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
(Zrínyi, valamint az eposz későbbi művekben:

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen)
Pázmány Péter prédikációi

 

Rokokó
Mikes Kelemen: Törökországi levelek

(Az énelbeszélés későbbi művekben:

Dragomán György: A fehér király

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

Oravecz Imre: Ondrok gödre)

 

Klasszicizmus
Voltaire: Candide vagy az optimizmus
Katona József: Bánk bán

 

Szentimentalizmus
Kármán József: Fanni hagyományai
Goethe: Az ifjú Werther szenvedései

(Leányregény-paródia későbbi műben:

Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán vagy a test angyala)

XI. osztály

Romantika
Epika:
Novella:

Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak
A jó palócok
Regény:
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
A Noszty-fiú esete Tóth Marival
Gavallérok
Különös házasság
A fekete város
Hoffmann: Az arany virágcserép
Jókai Mór: Az arany ember
Bálványosvár
Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán
Sárga rózsa
Elbeszélő költemény:
Petőfi Sándor: Az apostol
Komikus eposz:
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Dráma:
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Madách Imre: Az ember tragédiája

    
Klasszikus modernség:
Realizmus/Naturalizmus

    Epika
    Novella:
    Móricz Zsigmond: Hét krajcár
           Barbárok
    Tamási Áron novellái
    Csehov novellái
    Regény:
    Móricz Zsigmond: Sárarany
            Isten háta mögött
    Flaubert: Bovaryné
    Stendhal: Vörös és fekete
    Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
    Balzac: Goriot apó
    Tolsztoj: Anna Karenina
Zola: Nana
Dráma:
Csehov: Sirály
Ibsen: Babaszoba

 

XII. osztály

Klasszikus modernség
Epika:
Novella:
Krúdy Gyula: Szindbád
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Regény:
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
         Pacsirta
Kaffka Margit: Hangyaboly
Szabó Magda: Régimódi történetek
Dráma:

Késő modernség
Epika:
Novella:
Borges novellái
Hajnóczy Péter novellái
Mándy Iván novellái
Örkény István novellái
Sánta Ferenc novellái
Tamási Áron novellái
Regény:
Kertész Imre: Sorstalanság
Kuncz Aladár: Fekete kolostor
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
Németh László: Iszony
Ottlik Géza: Iskola a határon
Szilágyi István: Kő hull apadó kútba
Dráma:
Örkény István: Tóték
Sütő András: Káin és Ábel
      Egy lócsiszár virágvasárnapja
Beckett: Godot-ra várva

Posztmodern
Epika:
Novella:
Esterházy Péter novellái
Regény:
Dragomán György: A fehér király
Esterházy Péter: Egy nő
  A szív segédigéi
  Harmonia caelestis
  Semmi művészet

Fekete Vince: Udvartér
Garaczi László: Pompásan buszozunk
Herta Müller: Szívjószág
Hrabal: Őfelsége pincére voltam

Ljudmila Ulickaja: Imágó
Orbán János Dénes: Búbocska
Nádas Péter: Egy családregény vége
Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán vagy a test angyala
Tisza Kata: Magyar pszicho

Tóth Krisztina: Pixel
Umberto Eco: A rózsa neve
Vámos Miklós: Apák könyve