Missiune

Cum sunt ajutate Liceul Pedagogic „Bod Péter” şi Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca Extensiai Tg. Secuiesc de către Asociaţia Cultural Educativă “PRO SCHOLA”?

Care este scopul Asociaţiei?

Scopul principal al asociaţiei este sprijinirea activităţilor culturale şi educative. Membri sunt profesori, părinţi şi studenţi.

Cine sunt beneficiarii?

 1. Liceul Pedagogic “Bod Péter” Tg. Secuiesc
 2. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca Extensia Tg. Secuiesc

 În ce constă activitatea?

 • Practică pedagogică comasată la Institutul Pedagogic  Reformat „Kölcsey Ferencz” din Debrecen (Ungaria)
 • Gală culturală- echipa de dansuri populare „ Lăcrămioara” a Şcolii Normale „Bod Péter” din Tg. Secuiesc
 • Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor
 • Concurs de predare a limbii maghiare, faza locală, preselecţie pentru concursul din Debrecen.
 • Concurs de povestire , faza locală,preselecţie pentru concursul de povestire organizat de Istitutul Pedagogic Catolic „Apor Vilmos” din Zsámbék (Ungaria) 
 • Activităţi în parteneriat cu şcolile înfrăţite
  • cu Gimnaziul „ Bessenyei György” din Kisvárda (Ungaria)
  • cu Şcoala de Aplicaţie din Debrecen(Ungaria)
 • Monumentul şcolii înfrăţite în cimitirul eroilor pe vârful Nyerges (Jud. Harghita)
 • Tabără de istorie la  Szentendre (Ungaria)
 • Formarea profesorilor metodişti şi a îndrumătorilor de practică pedagogică
 • Concurs de retorică „Kossuth” în Tg. Secuiesc 
 • Concurs de retorică „Kossuth” la Budapesta (Ungaria)
 • Programul „Şcoala din pădure” în tabăra Pro Schola (Cernat)
 • Activităţi organizate în cadrul Zilelor „ Bod Péter”

În afara acestor programe organizate anual, A.C.E. „ Pro Schola” acordă sprijin pentru echipa de dans, cor, orchestră de muzică veche, excursii de studiu şi programe cultural-artistice etc.

Patrimoniul A.C.E. “Pro Schola”

 • Tabăra „Pro Schola” se află într-un mediu pitoresc sub cetatea IKA (sec.XIV), în apropierea comunei Cernat, la o distanţă de 16 km de Tg. Secuiesc, pe o suprafaţă totală de 16 ari. Clădirea taberei (120 mp) este formată din: camere de dormit, grupuri sanitare pentru fete şi băieţi, bucătărie, cămară, centrală termică, terasă acoperită, bucătărie de vară, pivniţă. Instalaţiile de apă rece şi caldă sporesc confortul vizitatorilor.
 • Dotări tehnice: 18 calculatoare, server,imprimantă, scanner.
 • Mobilier: mobilierul Centrului de Informare şi Documentare  (scaune, mese, dulapuri, rafturi), mobilierul taberei Pro Schola .
 • Dotări audiovizuale: cameră video, televizoare,
 • Instrumente didactice: copiator, flipchart, table magnetice, retroproiector, videoproiector.
 • bibliotecă proprie, care cuprinde 2548 volume (din domeniul psihologiei, pedagogiei, metodicilor, literaturii)

Sponsorii noştri:

 • Fundaţia „ lLLYÉS”,
 • Fundaţia „ APÁCZAI”
 • Ministerul Patrimoniului Cultural din Ungaria,
 • Ministerul Învăţământului din Ungaria,
 • Consiliul Municipiului Tg. Secuiesc,
 • Consiliul Judeţean Covasna,
 • ONG-uri: cluburile Rotary din Tg.Secuiesc şi Szeged (Ungaria), Fundaţia Scola Rivulina din Budapesta, Comunitatea maghiară din Boston,Crucea Roşie din Tg.Secuiesc,
 • persoane particulare,
 • părinţi,
 • angajaţii şcolii.

Am primit numeroase ajutoare: în muncă, transport, materiale de construcţii, materiale textile şi obiecte de decoraţiune interioară.

Deosebit de valorosă este colecţia de carte a asociaţiei, pe care am primit-o de la Fundaţia Pro Hungaris din Cernat, Biblioteca Széchenyi din Budapesta, Universitatea din Budapesta, Universitatea din Szeged, Universitatea din Veszprém, şcolile înfrăţite din Debrecen şi Kisvárda (Ungaria), părinţi, profesori, foşti absolvenţi, autorii de cărţi.

Am câştigat proiecte pentru îmbogăţirea patrimoniului de cărţi.

Oare asociaţiile civile sunt doar  ramuri laterale? Poate fi ramură laterală, dar este roditoare.

Târgu Secuiesc, septembrie 2005.

 Bajcsi Ildikó