Környezeti nevelés

Szimuláló praktikák egy fiktív település megmentésére

Március 30-án a XI.B osztály vendége volt a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület csapata. Előadássorozatukat vetített-képes bemutatóval indították, megemlékezve a március 22-i a víz világnapjára, prezentációjukból tanulóink megtanulhatták, hogy a földi élet alapja a víz.

Az adódott mindennapi környezeti problémákon keresztül rávilágítottak, arra hogy életünk minősége közvetlen összefüggésben van vizeink minőségével: az egészséges ökológiai rendszerek alapja a jó minőségű víz, és ez vezethet az emberi jóllét és egészség fejlődéséhez hangsúlyozta Ráduly Attila, az egyesület elnöke.

Ezt követően interaktív játékba vonták be tanulóinkat. Majd hat csoportba tömörülve, egy kitalált település meghatározó intézményeit képviselve különböző szimuláló stratégiákat dolgoztak ki egy esetleges környezetszennyezés vagy területi fertőzés megóvása, megelőzése érdekében. A csapatok didaktikai eszközöket használva bemutatták saját elképzeléseiket, megvalósítandó terveiket, ami megmenthette a szennyezett fiktív települést. A komplex, egymásra épülő környezetnevelő tevékenységen tanulóink az alábbi következtetésekre világítottak rá:

  • Megtapasztalták, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket megfelelő intézményi szinteken kell hozni, együttműködve és összehangolva közös környezetvédő projektjeikben.
  • A megelőzés fontosságára, kifejezték, hogy a környezeti kármegelőzésre irányuló tevékenység hatékonyabb, mint maguknak, a károknak a kiküszöbölése.
  • Felelősségvállalás a károkozók részéről, tehát: a környezet szennyezőinek kell viselniük a károk megelőzésének és kiküszöbölésének költségeit.
  • Parkosítás, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, kerékpárutak kialakítását, biotermékek újrahasznosítását.

Köszönjük szépen a Zöld Nap Egyesület csapatának, az interaktív foglalkozást, ami nagyban hozzájárult megerősíteni tanulóinkban a környezettudatos magatartás kialakítását, a környezetért felelős életforma követését.

Képek

Kis Emese