Nem térkép e táj!

2012. november 9-én A Bod Péter Tanítóképző X.C és XI. B osztályos diákjai a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a FIKA által támogatott Nem térkép e táj! című helyismereti tanulmányúton vettek részt. Utazásuk témája Templomvárak, freskók, mennyezeti kazetták, rovásírásos emlékek Háromszéken. Célpontok a következő helységek voltak Gelence, Zabola, Kovászna, Rétyi-Nyír, Szacsva, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Dálnok. A tanulók az épített- és kulturális örökségek megismertetésén, bemutatásán keresztül gazdag ismeretszerzésben részesültek, valamint sikerült diákjainkban elmélyíteni ezen örökségek fontosságát, ápolásuknak tudatát. A tanulmányúton szerzett tapasztalatot iskolai tevékenység keretében gyakorlati ismeretekkel egészítették ki, az élmények rögzítésére pedig versenyen és kézműves foglalkozáson mérettek meg diákjaink. Kísérő tanárok: Molnár Imola, Fejér Piroska, Kis Emese.

Köszönjük szépen a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a "Fiatal Közösségért Aktív" támogatását.

(Kis Emese)