Nem térkép e táj! 2013

2013. november 11-én a Bod Péter Tanítóképző XI.C osztályos diákjai és nevelőtestülete, Fejér Piroska magyar tanárnő, Kis Emese témavezető, Gligor Judit laboráns, a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a FIKA által támogatott Nem térkép e táj! című helyismereti tanulmányúton vettek részt.  

Utazásuk témája Régi sírjelek-és harangok nyomában

A pályázat során feltérképeztük és meglátogattuk az Erdővidéken rejlő felbecsülhetetlen értékű harangvilágot, ahol tanulóink megismerhették a harangtörténet különös világát, valamint azok koronkénti formai stílusát, a hozzuk kötődő legendákat. Azt is megtapasztaltuk hogy elődeink milyen gazdag motívumvilággal, díszítették tumba alakú vagy kopjafás sírjeleiket. Az utazás első állomásán, a kopjafák jelentéstani értelmezéséről, Haszmann Pál népművész tartott egy kis ismertetőt a csernátoni múzeumkertben lévő kopjafagyűjtemény színterén. Ez a pályázat mintegy kiegészítette a tavaly ugyancsak a HKA és FIKA által finanszírozott Templomvárak, freskók, mennyezeti kazetták, róvásírásos emlékek Háromszéken című tanulmányúton szerzett ismereteinket, hiszen idén eljuthattunk a csodálatos vargyasi Makowecz Imre által tervezett református templomba is, ahol nem csak az ősi motívumokban gazdag építészeti alkotást csodálhattuk meg, hanem azt a rovásírásos keresztelőmedencét is, ami igazából nagyon nagy hírnévre emelte Vargyas látogatottságát. Tanulóink megismerték a gótikus írásművészetet, amelyek középkori harangjaink feliratozásában, a dálnoki református templom falfeliratán őrződött meg, megfigyelték a majuszkuláris és minuszkuláris betűalakokat, valamint néhány latin harangfelirat jelentését is megtanulták. A tanulmányút végigvezetett Csernáton, Dálnok és Erdővidék (Nagybacon, Kisbacon, Bodvaj, Bibarcfalva, Barót, Olasztelek, Száldobos, Erdőfüle, Vargyas) csodálatos tájain, meglátogattuk a Benedek Elek Emlékházat, ahol kis emléktáblát helyeztünk el Elek apó emlékfáira, emlékeztünk a gyermekirodalom terén tett munkásságára, majd onnan ellátogattunk a megye egyik legnagyobb ipartörténeti emlékhelyére a bodvaji vashámorhoz, mely szorosan kötődik az öntőmesterség megismertetéséhez. A lelkes csapat Baróton ebédelt, ahol az étterem helyi specialitással kényeztetett bennünket. Hazafelé tartva, révén hogy már későre járt az óra, Sepsiszentgyörgyön harmincpercnyi szabadidővel lazítottak gyerekeink.

Úgy érezzük ez a tanulmányút nem csak tárgyi ismereteink bővítéséhez járult hozzá, hanem a sok gyönyörű templom meglátogatása, az ottan kapott szeretetbeni fogadás és részletes helyismereti tájékoztatás a tiszteletes urak részéről mindannyiunkban szelemmi és leki feltöltődést eredményezett. A tanulmányút után osztályfőnöki és rajz óra keretében, a gyerekek műhelygyakorlaton sajátították el a megtapasztalt ismeretanyagot. Diákjaink, levegőn száradó gyurmából faragástechnikával elkészítették saját mintadarabjukat, kis kopjafájukat, amelyet a kézdivásárhelyi Kelengye Egyesület elismert faragóművésze, István Sándor irányított, a másik óra alkalmával kis harangokat készítettek origami technikával, és formáztak meg gyurmából. A papírhajtás tevékenységbe bekapcsolódtak a XI.A osztály lányai is. Mindkét tevékenység nagyban hozzájárult az új ismeretanyag gyakorlati elsajátításához, fejlesztve nem csak kézügyességüket, hanem esztétikai ízlésvilágukat, kreatív gondolkodásukat, hozzájárult a hajdani írásművészet, faragási-és papírhajtási technikák elmélyítéséhez is. Emellett olyan háttér információt ismertek meg, történelmünkből, magyarság kultúránkból, a tájegység adott környezeti szépségéről, ipartörténeti fontosságáról, beleértve a ma már nem létező üveghutákat is, amelyek hozzásegítik és felkészítik őket a jövő pedagógusi pályára, kulturális tárgyi és szellemi örökségünk tovább őrzésére.

Köszönjük szépen a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a Fiatal Közösségért Aktív anyagi támogatását, mellyel megvalósíthattuk a projektet.

Továbbá köszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak tevékenységünk sikeréhez:

  • Kolumbán KFT - Szállítási Vállalat –Székelyszáldobos
  • Party Pub Étterem - Barót
  • Haszmann Pál és István Sándor fafaragó népművészek
  • Balázsi Zoltán Tiszteletes Úr – Bardóc
  • Marosi Károly Tiszteletes Úr - Dálnok
  • Molnár Sándor Tiszteletes Úr - Nagybacon
  • Nagy Zoltán Tiszteletes Úr - Erdőfüle
  • Székely Lajos Tiszteletes Úr - Bibarcfalva
  • Székely Miklós Tiszteletes Úr - Székelyszáldobos és Vargyas
  • Tüzes-Bölöni Ferenc Tiszteletes Úr - Olasztelek

 (Kis Emese-projektfelelős)

 

 

 

Több kép a képtárban