Nem térkép e táj! 2014

2014. október 27-én a Bod Péter Tanítóképző diákjai és nevelőtestülete, Kis Emese témavezetővel, a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a YouthBank által támogatott Nem térkép e táj! című helyismereti tanulmányúton vettek részt.  

Utazásuk témája Múltidéző kastélyok, arborétumok Háromszéken

Idén a Nem térkép e táj helyismereiti és kultúrtörténeti tanulmányút lehetőséget adott a közös csapatmunkára és együttgondolkodásra, amellyel megerősíthettük az osztályközösséget is. A kirándulás hozzásegítette tanulóinkat egymáshoz közelebb kerülni, egymást jobban megismerni. Alkalmat kaptak az osztályközösség önkéntes és aktív szerepvállalására is, ami nemcsak az osztályközösség számára volt építő jellegű, hanem pozitív példaként járt elöl más osztályok számára is.

Az utazás során meglátogatták Erdővidék kastélyvilágát, ahol tanulóink megismerhették szülőföldünk épített örökségét, kulturális értékeit.

Tanulóink betekintést nyertek a települések tájképi arculatába, valamint az egykori főúri családok kastélyépítészeti világába, ízelítőt kaptak a különböző korok meghatározó epítészeti stílusvilágából, megfigyelhették azok csodaszép díszísztő elemeit. A kastélykertekben pedig gyakorlati úton ismerkedtek meg a tájépítészeti és kertészeti jellemzőkkel, megtapasztalva azt, hogy a kastélyparkok, mindmáig botanikai, természetvédelmi, valamint tájképi szempontból magas esztétikai értékeket képviselnek.

Első állomásukon az oltszemi Mikó kastélyban, a Speciális Iskola igazgatója, Kovács Zoltán tanár úr ismretette a családtörténeti és kastályépítészeti jellemzőket. Tanulóink felfedezhették a késő klasszicista elemeket, a falfreskók gazdag motívumvilágát, a terembelsők megmaradt bútorzatát, csodaszép csempekályháit. A kastélykertben pedig számos öreg fa hírdette a nemesi család kastélykerti telepítésének tevékenységét.

Második állomásuk a reneszánsz elemeket viselő olaszteleki felújított Daniel kastély volt. A kastély idegenvezetője a család-és építészettörténeti ismertető mellett kihangsúlyozta az idegenforgalom fontosságát is. 

Következő állomásukon Vargyason, tanulóink, Román Attila, kastélygondnok szavaiból megismerték a több stílusjegyet tükröző, többszörösen átépített Daniel udvarház és a főúri család történetét. A kastély udvarán pedig találkoztak az értékes és ritka növény-és állatvilággal. Időközben megcsodálhatták a két, Sültő és Máthé faragómester csodaszép galambdúcos székely kapuját is. Ezt követően pedig a lelkes csapat Baróton ebédelt, ahol az étterem helyi finomsággal kényeztetett bennünket.

Továbbá a miklósvári klasszicista-reneszánsz Kálnoky kastély után Hidvégen folytatták a látogatást. Gyerekeinket, a ma már Öregotthonná alakított kastély, megmaradt épületében fogadták az idősek.

Erre a látogatásra tanulóink rendhagyó módon és lelkesen készültek, hiszen iskolánk diákjai folyamatosan önkéntes szerepet vállalnak a közösségi életben is, ez alkalommal is a műsor mellett kis meglepetés ajándékot készítettek az otthon százhúsz lakójának. A kis szeretetcsomagot saját készítésű origami technikával hajtogatott virágokkal egészítették ki.

Hazafelé tartva, Sepsiszentgyörgyön harmincpercnyi szabadidővel lazítottak gyerekeink, ahol megcsodálták az Erzsébet Park öreg fáit, a nemrégiben létrehozott kis tavat, annak változatos növényvilágát, valamint a madárvilággal kapcsolatos információs panókat.

Úgy érezzük ez a tanulmányút nem csak művészettörténeti ismereteink bővítéséhez járult hozzá, hanem az öt gyönyörű kastély meglátogatása, az ottan kapott gazdag és részletes család-és építészettörténeti, ismertetés, mindannyiunkban szellemi és leki feltöltődést eredményezett. A tanulmányút után osztályfőnöki és rajz óra keretében, a gyerekek műhelygyakorlaton sajátították el a megtapasztalt ismeretanyagot, kőfestés technikával papírnehezéket, valamint ajándéktasakokat készítettek, megidézve munkáikban az út során megismert kastélyok nagymúltú fáit.

(Kis Emese)

Kepek

 

Köszönjük szépen a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a YouthBank anyagi támogatását, mellyel megvalósíthattuk a projektet.

Továbbá köszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak tevékenységünk sikeréhez:

 

 • Polgármesteri Hivatal – Kézdivásárhely
 • Transintex KFT –Szállítási Vállalat – Kézdivásárhely
 • Party Pub Étterem – Barót       
 • Berszány Tibor –Bertis Üzletlánc
 • Dobri Tibor – Igazgató Úr – Julius Meinl KFT
 • M&CO KFT (Molnár Attila) – Kézdivásárhely
 • Kovács Zoltán – Igazgató Úr –Oltszem
 • Rácz Lilla – Ügyvezető Asszony –Olasztelek
 • Fazakas Tünde Igazgató Asszony – Borbáth Károly Gimnázium – Vargyas
 • Ilkei Ferenc – Polgármester Úr – Vargyas
 • Román Attila – Ügyvezető Úr – Vargyas                      
 • Bálázs Károly -  Ügyvezető Úr –  Miklósvár
 • Nagy JánosTiszteletes Úr – Hídvég
 • Cucu Liliana – Igazgató Asszony –Hídvég