Nem térkép e táj! 2015

Október folyamán a Bod Péter Tanítóképző diákjai a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a YouthBank támogatásával a Nem térkép e táj! program keretén belül, Honfoglalás kori mesterségek nyomában című tanulmányúton vettek részt. Az utazás során meglátogatták szülőföldünk népi alkotóműhelyeit, ahol tanulóink megismerhettek néhány olyan népi alkotót, akik ma is hagyományos mesterségeket képviselnek, itt nem csak gyakorlati és szakmaízelítő tapasztalatszerzésre került sor, hanem tanulóink felfedezhették a helyismeretet gazdagító környezeti értékeket is. Diákjaink érdeklődő tekintettel járták végig a műhelyeket, nagy figyelemmel hallgatták a mesteremberek, népművészek különféle mesterségekről szóló ismertetését, gyűjtötték az információkat, vásároltak termékeket, néhol még ki is próbálták a szerszámok használatát.

Első és utolsó állomásunk szorosan öszefüggött hiszen mindkét településen egy-egy kovácsműhelyt látogattunk meg, előbbi a Kászoni Mihály felsőcsernátoni patkolókovács utóbbi a papolci Bibó András szerszámkészítő kovácsműhelye, majd Sepsimagyaróson, Simon Lajos bőrmíves-nyereg készítő, míg legvégül Szentivánlaborfalván a csontfaragó Fazakas Sándor népművész műhelyét látogattuk meg.

A feti program keretében 2015. november 12-én a Demeter házaspár, háromórás műhelygyakorlati foglalkozást tartott iskolánkban, ahol az ősi hangszerek-és gyermekjátékok, a nemezelés készítésének rejtelmeibe vezették be diákjainkat, ez alkalom is jó lehetőséget nyújtott az alapanyagok tulajdonságainak, a megmunkáláshoz használt eszközök megismerésére. Így az ősi mesterségekbe való betekintéssel, tanulóink egy olyan örökséggel ismerkedtek meg, amelyek ott voltak a múltban, és vannak a mindennapjainkban,  egy olyan keletről magunkkal hozott ősi kinccsel, ami  hűen tükrözi nemzetünk múltját és jövőjét.

Az út során a Rétyi-tónál tartottunk egy kis pihenőt  az ebédet a kovásznai Botimi Panzióban fogyasztottuk el, ahol helyi különlegességgel, és remek házi készítésű almafánkkal kényeztettek bennünket. Útban hazafelé jutott idő borvízkóstolásra, a Pokolsár iszapvulkán megtekintésére is.

Kísérő tanárok: Kis Emese, Gligor Zoltán, Vikol Márta

A program keretében iskolánk diákjai és tanárai az alábbi kézműves foglalkozáson vettek részt:

  • Demeter Miklós és Petrova Anasztázia:  Népi gyermekjátékok - műhelygyakorlati tevékenység

Köszönjük szépen a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a  Youth Bank anyagi támogatását.

Továbbá köszönjük mindazoknak a népalkotóknak, akik szívesen megmutatták műhelyeiket, feltárták tanulóink előtt alkotásaik rejtelmeit:

  • Bibó András szerszámkészítő – Papolc
  • Demeter Miklós és Petrova Anasztázia, hangszer-és gyermekjáték, valamint nemez készítő népművészek - Bikfalva
  • Simon Lajos, bőrmíves-nyereg készítő - Sepsimagyarós
  • Fazakas Sándor, csontfaragó népművész - Szentivánlaborfalva
  • Kászoni Mihály, patkolokovács - Felsőcsernáton

 

(Kis Emese)

Képek

Angyaljárás a Háromszéki Közösségi Alapítványnál

2015. december 17-én diákjaink, szeretetműsorral lepték meg a Háromszéki Közösségi Alapítvány munkaközösségét, megköszönve az alapítványnak a „Nem térkép e táj” program évenkénti támogatását.

A karácsonyi énekeket a X.A osztályos Jánó Kinga, gitár és Klára Kamilla, szintetizátor kíséretében adták elő, a műsort pedig Bene Krisztina XI.B osztályos tanuló szavalata tette meghittebbé.

Felkészítők: Gligor Zoltán zenetanár és Kis Emese

(Kis Emese)

Képek