Nem térkép e táj! 2016

2016. október 29-én a Bod Péter Tanítóképző diákjai és nevelőtestülete, Kis Emese témavezetővel, a Háromszéki Közösségi Alapítvány által támogatott Nem térkép e táj! című program keretén belül Gazdálkodj okosan, tudásod szerint című tanulmányúton vettek részt.

A tanulmányút során két gazdasági egységet, valamint három freskós templomot látogattuk meg. Elsőként a csernátoni pityókafarmra látogattunk, ahol Bajcsi Ákos agrármérnök segítségével növendékeink betekintést nyertek az általa vezetett mezőgazdasági egységbe. Második úti célunk a rétyi Árpád kori református templom volt, ahol Deák Botond tiszteletes ismertette a templom történetét, ezt követően pedig Kökösben koszorút helyeztünk el a Gábor Áron emlékműnél, ahol rövid műsorral tisztelegtünk az őrnagy előtt. A XI. A osztályból Jánó Kinga énekelt, Dombai Hanna szavalt, a XII.B osztályból Bene Krisztina ismertette az ágyúöntő érdemeit, emlékezve az 1848-as szabadságarc eseményeire, amelyet közös énekléssel zártuk. Innen, a falfreskókkal díszített unitárius templomba vettük utunkat, ahol diákjaink megismerkedtek néhány építészettörténeti kórstílussal, díszítőelemmel, a nagyon régi síremlékek formavilágával. Negyedik állomásunk a kökösi Gulyás Csárda volt, ahol Donáth Lajos tulajdonos fogadott bennünket, aki - az ebéd elfogyasztása előtt - szívesen tartott tájékoztatót a vendéglátás a turisztika és üzletvezetés rejtelmeiről.

Továbbá folytatva utunkat, meglátogattuk szülőföldünk másik két legcsodálatosabb falfreskós templomát. Sepsikilyénben és Sepsikőröspatakon. Mindemellett tanulóink, honismerettel kulturális és környezeti értékeinkkel gazdagították tudásukat.

Hazafelé tartva, Sepsiszentgyörgyön a gyerekek szabadprogramot kaptak.

Úgy érezzük, hogy ez alaklommal is a tanulóink jól érezték magukat, mindvégig a közös nevetgélés és éneklés tette vidámmá az utazás hangulatát. A meglátogatott vállalkozók, egyházi méltóságok maximálisan támogatták látogatásunkat, szívesen megosztották gazdasági és egyháztörténeti ismereteiket velünk, mi pedig megtisztelve éreztük magukat. Összességében elmondhatjuk, hogy sok pozitív élménnyel, újszerű gyakorlati tudással, rendkívüli hasznos tapasztalatokkal, információkkal tértünk haza.

Képek

Kísérő nevelőtestület:

Gligor Zoltán zenetanár, Pászka Zoltán informatikatanár, Gligor Judit gondnok.

 

Köszönjük szépen a támogatást:

Háromszéki Közösségi Alapítvány

Bajcsi Ákos - agrármérnök, a Timate cég tulajdonosa, Csernáton

Deák Botond - református lelkész, Réty

Donáth Lajos - Gulyás Csárda tulajdonosa, Kökös

Bartha Alpár - unitárius lelkész, Kökös

Sigmond Enikő - Kökös

Kovács István - unitárius lelkész, Sepsikilyén

Füzi Imre - egyáz gondnok, Sepsikilyén

Faragó István - római katolikus plébános, Sepsikőröspatak

Györgyilies Boróka XII.A osztályos tanuló

Majláth Judit-Simona - XII.A osztályos tanuló

György Kinga - XII.osztályos tanuló

Német Anka - IX.A osztályos tanuló

 

Kis Emese