Nemzeti örökségünk - Háromszéki Emlékfák - nyomában 2014

Iskolánk Erdővidéken folytatta a Nemzeti örökségünk - Háromszéki Emlékfák – nyomában című tavaly elkezdett pályázati projektjét. A magyarságtörténeti érzékenységünket elősegítő és identitás erősítő tanulmányút kivitelezésére 2014 április és október között került sor.

A programtervezet alapjául elődeink nagyjai, a millenniumi, és az Erzsébet magyar királyné emlékére szorgalmazott faültetési esemény szolgált. Ezt a szellemi-anyagi örökséget követtük nyomon úgy, hogy 2013 decemberében tudva azt, hogy  a nagy távolság megnehezítti a tanulóink általi feltérképezést, számtalan levél, telefonbeszélgetes útján segítséget kértünk az erdővidéki közösségektől, ezt a nemes feladatot Dimény János igazgató úr felkarolva, szorgalmazta, hogy a líceum szívügyének tekintse, így Dimén Sándor Attila környezeti tanár úr pártfogolt irányításával sikerült bevonni a felfedező kutatásba a Baróti Szabó Dávid Technikai Líceum tanulóit is (itt). Előzetes felkérésre, a helyenkénti feltérképezésben, az erdővidéki gyerkeknek, a helyi elöljárók, egyházi méltóságok, polgármesterek, iskola igazgatók, pedagógusok, idősebb emberek nyújtottak maximális segítséget. Dimén Sándor Attila tanár úr elmondásából tudjuk, hogy ez a fajta cselekvésre ösztönző megmozdulás nagyon nagy szimpátiát váltott ki, úgy a gyerkekben, mint a helyi közösségekben, amit az emléktáblák elhelyezésekor mi is megtapasztaltunk.

Így nem csak iskolánk tanulói lettek bevonva a mozgalomba, hanem sikerült megmozgatni az erdővidéki ifjúságot, ottani ifjúsági egyleteket, gyülekezeteket is, akik óriási lelkesedéssel, és áldozatos kutató-terepmunkával járultak hozzá projektünk kivitelezésének sikeréhez.

Tanulóink már  2014 áprilisában a Tudjál többet legyél jobb iskolahét alatt elkezdték felgöngyölíteni és folytatni a tavaly elkezdett projektet, ekkor került sor az elmúlt évben elvégzett kutátás, feltérképezés, megjelölés bemutatására, melyen a város más iskolái, valamint iskolánk összes tanulói, rendhagyó órarend keretében ismerhették meg az egy éves tevékenység eredményét, fontosságát, ezzel is ösztönözve a jövő nemzedéket, hogy továbbra is védelmezzék nemzeti értékeinket. (Melléklet 1)

2014. április 9-én verses-zenés emlékünnepség keretén belül, emléktáblát helyeztek el a kézdivásárhelyi egykori Rudolf Kórház kertjébe, ezt követően pedig a Molnár Józsiás Parkba, a Malom udvarára, valamint a Törvényszék előtti térre.

Továbbá pedig 2014. április 7-én a XI.C-osztályos tanulók bemutatták a tavaly kivitelezett projekt megvalósításáról készült power-pointos és videófilmes összegzést, április 8-án előadást tartottak a fákhoz kötődő csoportos kutatás eredményéről, melyben megismertették a magyar irodalomban előforduló fákkal kapcsolatos versek, irodalmi alkotások gyakoriságát, valamint azt a gazdag összeállítást, melyet a magyar kultúrtörténet területéről gyűjtöttek a fákkal kapcsolatban. Értelmezték a népdalokban, szólásmondásokban, hiedelmekben, időjósló rigmusokban, legendákban, (nép)balladákban, versekben előforduló fák szimbolikus jelentését. A bemutatásokon az iskola minden osztálya részt vett, valamint a város más intézményei is megtiszteltek jelenlétükkel, és eljöttek a kissebb diákjaikkal a projektbemutatóra.

Ugyanekkor egész héten megtekinthető volt a nyújtódi Szalai Demeter István, Erzsébet magyar királyné tárgyi emlékkiállítása, amely ugyszintén nagyon nagy sikernek örvendett.

Ez a tevékenység futott be az Iskola másként hét jelentéseként Megyei Tanfelügyelőség kiértékelő bizottságához, ahol a projektünket IV.helyezésben részesítették. Ez a tanhét ad lehetőséget bemutatni az igazából egyéves munka eredményét, és megismertetni a város összes diákjával, amit úgy vélünk, hogy nem hiábavaló, ezt azzal tudjuk alátámasztani, hogy a közel két éves futamidő alatt számos diák keresett fel bennünket más iskola tanítványaiként (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Tréfán Leonárd Gimnázium, Petőfi Sándor Gimnázium) és kért szakmai segítséget tőlünk a felkészülésben, hogy résztvehessenek különböző kulturális versenyeken (Bölcs diákok, TUDEK, TDK), ahol fákhoz kötődő tudmányos dolgozattal képviselték iskolájukat.

A tavaszi ünnepkör keretében a XI.C osztályos tanulók már együtt készültek fel az emlékünnepségre a IX.B osztályosokkal, így kívánva átadni a stafétát e tevékenység folytatására, a kisebb osztályoknak. Ezért ősztől már a stafétavivő a X.B osztály és kísérő nevelőtestülete Gligor Judit, Gligor Zoltán, László Katalin, Vikol Márta állta a sarat és folytatta a kivitelezést Erdővidék csodálatos tájain.

Az erdővidéki emlékfák megjelölésére október 24-26 között került sor, ebben a periódusban szállásunkat a vargyasi Borbáth Károly Gimnázium, szülőbizottsága, tantestülete biztosította.

Ott tartozkodásunk alatt közös gulyásfőzést szerveztünk a Daniel kastélykertben, melyre meghívtuk a helyi gyerkeket, tantestületet és a település elöljáróit, így a kastélykertben tábortűz melletti közös népdaléneklésre is sor került. A szállásunk biztosításában Fazakas Tünde iskola igazgató, a tábortűz kivitelezésében és megszervezésében, valamit Vargyas környékének meglátogatásában, Ilkei Ferenc  polgármester úr és Román Attila a kastély gondnok, támogatott bennünket.

Elmondhatjuk, hogy olyan vendégszeretettel ajándékoztak meg Vargyason és egész Erdővidéken amely, páratlan példaértékkel bír, és aligha felülmúlható.

Idén, projektünket kiegészíttettük a nagyjainkról elnevezett fák megjelölésével is, így sikerült megjelölni a főúri családok felmenőiről elnevezett fákat is az egykori kastélykertekben, valamint helyenként egy-egy híres személyről elnevezett fát. A csernátoni Haszmann Pál Múzeum alapítójának, valamint a Cseh Idának dedikált emléktáblát november 15-én helyeztük el Székely Imola tanárnő segítségével a IX.B osztályos tanulókkal.

Erdővidéki utunk alatt tanulóink betekintést nyertek a települések tájképi arculatába, felismerve a helyi építészetben a barcasági szász hatásokat, valamint a főúri családok kastélyépítészeti világába. A kastélykertekben pedig fejleszthették kultúrdendrológiai ismereteiket. Ezzel együtt megismerték történelmünk változatos és lebilincselő helyszíneit, amelyek olykor-olykor életre keltik dicsőséges és fájdalmas, eseményekben dús történelmünket.

A miklósvári klasszicista és reneszánsz Kálnoky kastély kertjében, maga Kálnoky Tibor gróf úr fogadta lelkes csapatunkat, aki az emléktába elhelyezésének kezdemémnyezését renkívülien értékelte, és kiemelten rámutatott ezeknek nemcsak helytörténeti értékére, hanem idegenforgalmi fontosságára is. Az udvaron szabadon legelésző lovak mintegy múltidézőként, mindannyiunkat a honfoglalás korára emlékeztettek, felelevenítve elméleti síkon az ősmagyarok harcmodorát, valamint a lovastemetkezés érdekességeit.

Hídvégen szomorúan tapasztaltuk meg, hogy az ősiséget bizonyító valamikori pompázó kastélyból, az őt körülvevő parkból, mára már alig maradt hírmondónak egy-egy múltbéli látnivaló, ami emlékeztetne a kastély hajdani pompájára. Az egykor szemet gyönyörködtető grófi parkot a kommunizmus idejében semmisítették meg adta tudomásunkra Antal Berci bácsi az otthon lakója, aki ma is vigyázza a gróf Nemes János által ültetett hársfákat, és szívében őrzi az egykori arborétum emlékét.

Az uradalmi házak, arborétumok mellett az útba eső nagyajtai Kriza János Tájmúzeum és a köpeci Egyháztörténeti kiállítás, meglátogatására is sor került. 

A tanulmányút hozzájárult a történelmi és kulturális valóság összetettségének megértéséhez. A téma feldolgozása alapos tudást eredményezett a művészet-és építészettörténet, az irodalom, a történelem, a  természettudományok, a néprajz, a helytörténet és a  kulturális hagyományok terén, érintve egyaránt a környezetvédelmet is.

Tanulóink az erdővidéki tanulmányút során komoly szakmai kérdőivet dolgoztak fel, melynek segítségével a tavaszi Bod Péter Napokra olyan információ átadással tudnak felkészülni, ami megismerteti és érdekessé teszi projektünk céljait, eredményeit. A kérdőíves kutatómunka a helyi adatközlők megszólaltatásán keresztül történt, tartalmazva az akció iránti szóbeli véleménykutatást, helyszíni visszajelzést, fák állapoti felleltározását, aminek összeírása külön élményt nyújtott számukra.

Tavaszra az emlékfák power-pointos bemutatása mellett az osztály tagjai négy csoportot alakítva készíttik el helyszíni  beszámolójukat, amelyet majd az iskola minden tanulója rendhagyó óra keretében fog meghallgatni, valamint érdekes, kreatív interaktív játákokat készítenek elő (kirakó, párosító, felismerő és puzzle, diótörő, ügyességi stb), amelyet minden diák kipróbálhat.

Háromféle emléktábla készült: Millenniumi 15 db, Erzsébeti 8 db és híres személyekhez kötődők 28 db. Ezek közül 45 emléktáblát tudtunk elhelyezni 22 településen, 6 tábla esetében (Kőrösi Csoma Sándor emlékfák, Báró Szentkereszty Stefánia emlékfa, Cserei Jánosné báró Zathureczky Emília emlékfa, Báró Apor Péter emlékfa, Gróf  Mikes Kelemen 1848-1849-es huszárezredes emlékfasor, Gróf  Mikes János – ezredes, politikus emlékfa) keressük az ideális alkalmat és anyagi lehetőséget, hogy méltóképpen, ünnepélyes keretek közt tudjuk elhelyzeni ezeket is.  

Idei tevékenységünk megvalósításában felzárkózott Miklósvár-Bardócszék régió, valamint Lüget, Hídvég, Erősd, Előpatak, Gidófalva is, a tavaly kivitelezett Felsőháromszék, Orbaiszék és Alsóháromszék egy része mellé, így megvalósítva projektünket összesen 56 településen. (Melléklet 2)

A feliratozásában folytattuk a tavalyi hagyományt, miszerint négy nyelvű ismertetés került az emléktáblákra.

Tanulóink pedig gondosan összeválogatott tematikus verses–zenés összeállítással készültek, osztályfőnökük Deme Ildikó angol szakos tanárnő, Gligor Zoltán zenetanár, Fejér Piroska és Kis Emese magyar tanár irányításával, amit az emléktáblák elhelyezése előtt mutattak be minden egyes településen.

Úgy véljük, hogy az emléktáblák elhelyezésének célja a széleskörű figyelemfelkeltés, annak tudatosítása, hogy fáink is nemzeti örökségünk részét képezik, megvalósult, hiszen kivétel nélkül minden település iskolásai, egyházi méltóságai, gyülekezeti tagjai, polgármesterei és a helyi közösségek tisztelték meg rendezvényünket, ahol arra kértük fel őket és a jövő nemzedéket, hogy továbbra is őrködjenek nagybecsű élő kincseink felett, felhívva a figyelmet arra, hogy mindannyiunknak kötelessége úgy ápolni, gondozni őket, hogy átörökíthessük az utókor számára.

Kiemelt figyelmet érdemel Erdővidék páratlan vendégszeretete, ami jóleső érzéssel töltött el mindannyiunkat, hiszen MINDEN település apraja-nagyja lelkesen várta csoportunkat, néhol ők maguk is előadással, fúvószenekarral tiszteltek meg bennünket (Melléklet: 3), példaértékű vendégszeretettel kényeztettek a helyi közösségek, iskolák, felekezeti gyülekezetek, polgármesteri hivatalok, sok-sok finomsággal, kürtős- diós- mákoskaláccsal, forró teával, üdítővel, Székelyszáldoboson pedig a közel nyolcvan éves Máthé Irénke néni inycsiklandó fánkkal vendégelte meg a katonásan menetelő csoportunkat.

A tanulmányúton a Bod Péter Tanítóképző középiskolai X.B osztályos tanulói mellett még más osztályokból is bekapcsolódtak a programunkba. Részt vettek vendég előadók: Kelemen Zsolt, Dimén Sándor Attila, Ráduly Attila, az iskola nevelőtestülete, a 34. sz. Gábor Áron Cserkészcsapat tagjai és a Zöld Nap Egyesület - köztük egy franciaországi -  önkéntesei, akik idén GPS felmérést is végeztek. Munkájukat nagyon fontosnak de leginkább hasznosnak tartjuk, hiszen egy GPS tracket készítettek az Erdővidéki útvonalhoz. A térkép mind az asztali (PC, laptop) mind a kézi (PDA, okostelefon) változatokhoz használható. Feltüntették a településen belül, hogy hol található az emlékfa. A bejárt utat trackben rögzítették, majd az összegyűlt adathalmaz alapján letisztázva megrajzolták a térképi vonalakat. Vállalkoztak a tavaly kivitelezett 34 település GPS feltérképezésére is, amelyet diákjainkkal együtt közös kerékpártúra keretében valósítjuk meg

A program keretében iskolánk diákjai és tanárai a következő előadásokon vettek/vesznek részt:

 • László Katalin –biológus: Fák gyógyító energiája
 • Dimén Sándor Attila – környezeti tanár – Baróti Szabó Dávid Technikai Líceum: Erdővidéki öregfák (helyszíni ismertető)
 • Ráduly Attila – Zöld Nap Egyesület elnöke: Fához kötődő kreatív és logikai játékok
 • Kis Emese – magyar tanár: A tárgykultúra szerepe az esztétikai nevelésben
 • Kelemen Zsolt – Zöld Nap Egyesület – környezetmérnök: A fa, mint környezetbarát nyersanyag

A tudományos szakmai előadásokon a tanulók és pedagógusok megismerkedtek a fák különleges gyógyító energiájával, a természetes anyagokból készült iparművészeti alkotásokon keresztül a tárgykultúrában előforduló esztétikai szerepükkel, a fák hasznosításával, valamint fás kreatív játékokkal.

Csoportos foglalkozáson, néprajzi témakörben bútorfestéssel, ismerkedtek meg, amit a Kelengye Egyesület, István Sándor fafaragó népművész biztosított. Máthé Réka rajz tanárnő segítségével kőfestés technikával papírnehezéket, valamint akvarell technikával ajándéktasakokat készítettek, megidézve munkáikban emlékfáinkat. Az origami tevékenységet - ahol fákat, virágokat hajtogattak – Vikol Márta és Kis Emese irányította.

Az emléktáblák elhelyezése után a helyi közösségektől rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, valamint az ünnepség alkalmával bemutatott verses-zenés összeállítás igen nagy népszerűségnek örvendett. Számunkra is nagyon nagy öröm és élmény volt, hogy minden egyes  településen bekapcsolódtak, szeretettel és érdeklődve fogadtak bennünket, úgy a kis diákok mint a helyi közösségek elöljárói, lakossága egyaránt. Az eseményeket fotókkal dokumentáltuk.

Utólagos visszajelzésekből tudjuk, hogy a tevékenység "olyan érzelmeket indukált, amely kimozdította a helyi közösségeket az általános hétköznapokból, így pl. Bibarcfalván arra sarkallta a helyieket, hogy az emlékerdő előtt hozzanak létre egy kis teret, hogy legyen ahol megpihenve emlékezhessenek elődeink nagy tetteire" (Dimén Sándor Attila). A gidófalvi iskola igazgató és polgármester úr közösen ugyanilyen tervet fontolgat a jövőre nézve.

Az emléktáblák elhelyezése minden településen egy kisebb ünnep volt. Sok helyen késésünk ellenére is de kitartóan megvárták csapatunkat és együtt ünnepeltek velünk. A megemlékezést pedig minden helységben egy kis szeretetvendégség zárta le.

Az eseménysorról készült helyszíni fotókat minden település iskolája vagy fogadó intézménye 2014. október 31-ei iktatással megkapta digitális formában (CD).

A jövőben, befejezésként folytatni szeretnénk projektünket Uzon környékén és az elmaradt köztes településeken.

Itt szeretnék köszönetet mondani a Megyei Tanács pályázati bizottságának, hogy két éven keresztül is felkarolta nemes célú ügyünket és anyagilag támogatta a projektet.

Továbbá köszönjük mindazoknak, akik szellemi és anyagi hozzájárulásukkal biztosították rendezvényünk sikerét:

 • Mindazon polgármesterek, egyházi méltóságok, iskolák, pedagógusok, közösségek, akik tevékenységünkbe bekapcsolódva, jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, vendégül láttak;
 • Szülőbizottság;
 • Polgármesteri Hivatal – Kézdivásárhely;
 • Bertis Üzletlánc – Kézdivásárhely;
 • M&CO KFT (Molnár Attila) – Kézdivásárhely;
 • Nők Egyesülete Kézdivásárhely;
 • Julius Meinl KFT Kézdivásárhely;
 • Multi NR KFT- Sepsiszentgyörgy;
 • Kolumbán KFT Szállításivállalat – Székelyszáldobos
 • Ráduly Attila, Kelemen Zsolt, Célin Berthier a  Zöld Nap Egyesület önkéntesei;
 • László Károly – Barabás Zsombor Háromszéki Népművészeti Egyesület
 • Haszmann Pál és István Sándor fafaragó népművészek;
 • Baróti Szabó Dávid Technikai Líceum tantestülete és diákjai – Barót;
 • Borbáth Károly Gimnázium – Vargyas;
 • Kovács Zoltán – Igazgató Úr –Oltszem;
 • Ilkei Ferenc – Polgármester Úr – Vargyas;
 • Fazakas Tünde Igazgató Asszony – Borbáth Károly Gimnázium –Vargyas;
 • Román Attila – Ügyvezető Úr – Vargyas;    
 • Kálnoky Tibor Gróf Úr;
 • Bálázs Károly -Ügyvezető Úr –  Miklósvár;

Kepek

 (Kis Emese – projektfelelős)

 

Ismertető portálok linkjei 2014:

http://www.felsoharomszek.szek-helyek.ro/index.php/kezdivasarhely/3098-megjeloeltek-a-kezdivasarhelyi-oereg-fakat

http://erdely.ma/multidezo.php?id=162562

http://zoldnap.info/web/nemzeto-oroksegunk-haromszeki-emlekfak-%E2%80%93-nyomaban-ii

http://www.3szek.ro/load/cikk/69337/haromszeki_emlekfak_nyomaban

http://www.sepsiszentgyorgy.ro/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=9992&year=2014&month=10&day=24&Itemid=148

http://www.kezdi.ro/kozelet/ujabb-emlekfakat-jelolnek-meg/

http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Nemzeti-oroksegunk-nyomaban-1124

http://www.evidek.ro/?p=olvas&cikk=6691&nr=894

http://nemzeti.net/haromszeki-emlekfak-nyomaban-1972505.html

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/korkepek/kezdivasarhelyi-korkep/60605-Erdvidk-sorra-kerlt.html

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/korkepek/kezdivasarhelyi-korkep/60368-Bejrjk-Erdvidket.html

http://www.3szek.ro/load/cikk/74825/mi_hol_mikor

http://www.3szek.ro/load/cikk/74863/mi_hol_mikor

http://www.3szek.ro/load/cikk/74880/mi_hol_mikor

https://www.facebook.com/kozepajta/photos/a.791062674268375.1073741922.459888547385791/791062720935037/?type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203977325891350&set=gm.679548595475283&type=1&theater

http://www.hatartalan.net/index.php/kertek-emlekmuvek/1213-nemzeti-oeroekseguenk-haromszeki-emlekfak-palyazat