Olvasószolgálat a D. I. K.- ben

 

Olvasószolgálat a D. I. K.- ben

 

A DIK – ben történő tevékenységek térítésmentesek és minden esetben az olvasók igényeit szolgálják.

 

Az olvasószolgálat színterei

 

A DIK francia logisztika szerint működik. Alapvető feltétel a nyitott tér, a szabad hozzáférés a dokumentumokhoz szabadpolcos rendszer által. A hagyományos könyvtártól eltérően az állomány teljes mértékben az olvasó rendelkezésére van bocsátva. A dokumentumokban történő eligazodást a polcokon elhelyezett ETO-s és szöveges cédulák segítik.

A DIK minden része az olvasószolgálat színterének tekinthető, mivel minden esetben az olvasó igényének a kielégítése a cél.

A következő részekből áll:

 • Bejárat és hirdetők – itt vannak elhelyezve a különböző hirdetések, figyelemfelkeltő plakátok
 • Tankönyvraktárak- a ki nem osztott tankönyvek raktári rendben történő megőrzésére szolgálnak
 • Audiciós terem – a zenei és hangzó anyag felhasználására szolgáló elkülönített terem
 • Módszertani terem – itt adódik lehetőség a licenc – és I.- es fokozati dolgozatok helyben történő tanulmányozásához.
 • Folyóirat állomány
 • Fogadótér – a könyvtáros-, a regisztráció-, és a tájékoztatási tevékenységek tere
 • ,,Új könyv” bemutató polc
 • Pihenő
 • Internetes tanulóhely (4 férőhely)
 • Egyéni dokumentálódásra kialakított tér
 • Mesesarok – óvodásoknak kialakított rész
 • Csoportos tevékenységekre kialakított tér -  itt történnek a folyamatos és rendhagyó közösségi események: bemutatók, gyűlések, mozik, előadások, tudományos ülésszakok, versenyek, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, stb.

A DIK technikai eszköztára lehetőséget nyújt az érdeklődőknek az igényes dokumentálódásra, információszerzésre. Felszerelése a következő:

- 6 internetes számítógép (1 a könyvtárosnak, 1 bemutatásra, 4 olvasóhasználatra)

- 1 számítógép Hifi toronnyal az audiciós teremben

- Videó, DVD, televízió, 5.1-es hangrendszer

- projektor, vetítővászon, digitális fényképezőgép

- fénymásoló

A DIK nyomtatott állománya 22.200 példány  körül van és a következőképpen tagolódik:

 • Pedagógia-pszichológia – 2900 kötet
 • Román nyelv és irodalom -  2700 kötet
 • Magyar nyelv és irodalom – 7100 kötet
 • Idegen nyelv – 760 kötet
 • Kézikönyvek – 400 kötet
 • A többi különféle szakirodalom

A nyomtatott állomány teljes mértékben  Excel programban van feldolgozva és elérhető interneten is.

 

Az olvasóközönség

 

A DIK olvasóközönsége függetlenül attól, hogy iskolai könyvtár státusza van, igen sokrétű.

A középiskolai diákokon kívül használják a főiskolai hallgatók, valamint a fokozati vizsgákra készülő pedagógusok is. A felnőttképzés kihívásai miatt igényes szakirodalomra, tájékoztatásra, irodalomajánlásra, tanácsadásra van szükség.

A IX. osztályba induló kisdiákokat a tanév elején vezetem be a DIK használatába. Bemutatom a szabályzatot, a szolgáltatásokat, beavatom a könyvtárhasználat rejtelmeibe.

Tájékoztatom őket a szabadpolcokon történő eligazodásban, keresésben, az önálló dokumentálódásban, az Internetes tanulóhelyek használatában, a rend - és a dokumentumok megőrzésében.

A beiratkozás körülményeire és a kölcsönzési szabályokra is ekkor térek ki.

 

Beiratkozás és kölcsönzés

 

Az ,,OLVASÓLAP” egyúttal kötelezvény is. Kitöltése és aláírása által az olvasó aktív tagja lesz a könyvtárnak. Rákerül az olvasó neve, lakhelye, kora, foglalkozása, elérhetősége.

A kölcsönzési határidő rugalmas - az olvasók igényének valamint a szolgáltatás lehetőségeinek függvényében 3 kötet lehet 1- és 30 nap között. Persze van lehetőség hosszabbításra is bizonyos dokumentumok esetén.

A szépirodalom, illetve a házi olvasmányok esetén a 30 napos kölcsönzési időt legtöbb esetben meg tudjuk hosszabbítani.

A tanítóképzéssel kapcsolatos szakirodalom, a pedagógia-, pszichológia állomány kevés példányszámban magas igénylést élvez, ezért bizonyos dokumentumok esetén a kölcsönzést fel kell gyorsítani. Ezt a kölcsönzés pillanatában megbeszéljük az olvasóval.

 

A dokumentum visszavétele

 

A kölcsönzött dokumentumot visszatérítéskor a könyvtáros az olvasólapon történő aláírásával hitelesíti. Utána a könyvtáros teszi vissza a dokumentumot a helyére.

Az időben vissza nem hozott könyvek esetén felszólítást kap a diák írásban, előbb személyesen, majd ha szükség az osztályfőnök, esetleg szülők bevonásával.

A felnőtt olvasókat telefonon szólítom fel, ha elfeledkeznek a dokumentum visszaszolgáltatásáról.

Dokumentumok elvesztése esetén, ragaszkodunk az ugyanolyan dokumentum behelyettesítéséhez.

 

Dokumentumok helyben használata

 

A DIK könyvállományának jelentős részét referensz, azaz kézikönyvek képezik.

Ezeket a dokumentumokat helyben használjuk, nem kölcsönözhetőek. Ilyenek a lexikonok, enciklopédiák, szótárak, atlaszok és az egy példányban levő szakkönyvek.

Ha az olvasó ezek a kötetek valamelyikét szeretné használni két lehetősége nyílik a dokumentálódásra. Az egyik, ha helyet foglal az egyéni tanulásra kialakított térben és kijegyzeteli a keresett anyagot. A másik lehetősége, ha a könyvtárossal fénymásolatot készíttet, de ez a szolgáltatás térítéses.

Mindkét eset fontos lehetőség a dokumentálódásra. Leginkább tanulmányok, házi – és szakdolgozatok készítésénél veszik igénybe a több forrásanyag adta lehetőségeket.

A középiskolai és egyetemi szintű tanító- és óvóképzés  differenciált, speciális  szakirodalmat igényel. A DIK  állomány gyarapítását is  ezeknek az igényeknek a figyelembevételével kell szervezni.

A licensz – és a tudományos dolgozatok jelentős metodikai segítséggel szolgálnak az érdeklődő pedagógusoknak. Ezeknek a dokumentumoknak a keresése számítógépes segítséggel, helyben használata pedig az erre a célra kialakított ,,metodikai teremben” történik.

 

A Nagy Béla DIK-ben a könyvtáros alapvető célja, hogy az olvasók kielégített igényekkel, elégedetten távozzanak.

 

                                                Vikol Márta, könyvtáros