Tanítók kerestetnek

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének kiemelt jelentőséggel bíró Moldvai Csángómagyar Oktatási Program keretében jelenleg 2064 gyermek tanulja román tannyelvű intézményben vagy délutáni foglalkozások alkalmával a magyar anyanyelvet, 42 oktató segítségével 27 oktatási helyszínen. A 2014-2015-ös tanévben újabb szakképzett pedagógusok bevonását tervezzük a tanév végén megüresedő, illetve az újonnan létrejött oktatási helyszínekre.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének sikerült egy olyan bérezési rendszert kialakítania, amivel motiválni tudjuk a pályakezdő pedagógusokat, hisz a havi fizetés és étkezési jegyek mellett külön juttatásban részesülnek a lakhatósági feltételek biztosítására.

A mélyen vallásos moldvai katolikus közösségekben tanító kollégák, nap mint nap megélik a valamikori tanítóknak kijáró tisztelettel és felelősséggel együttjáró örömöket, feladatokat.

Szeretnénk megkeresni és megszólítani a végzős vagy máris pályaorientálodó tanítványaikat, szeretnénk egy órás előadás keretében képekkel is bemutatni oktatási programunkat. Abban kérném a segítségét, hogy segítsen nekünk ennek megszervezésében, az időpont kijelölésében és a végzősök értesítésében.

Köszönettel és tisztelettel,

Márton Attila
lészpedi tanító bácsi,
a moldvai magyar oktatási program koordinátora

www.csango.rmpsz.ro
mattilat@yahoo.com
004/0740-016.123

 

POWER POINT BEMUTATÓ