Testvérkapcsolatok-Együttműködő partnereink

Babeş-Bolyai Tudományegyetem – Kolozsvár (Románia)

http://bbtekezdi.tk/

 1999 őszétől iskolánkban működik a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Kar Kézdivásárhelyre kihelyezett tagozata. Az intézmény lehetőséget biztosít a Bod Péter Tanítóképző pedagógus pályára készülő diákjainak is, hogy egyetemi szintű tanulmányaikat itt, Kézdivásárhelyen végezhessék. A két intézmény pedagógusai állandó szakmai kapcsolatot ápolnak, közös rendezvényeket és továbbképzéseket szerveznek.

 Molnár Józsiás Gimnázium – Kézdivásárhely (Románia)

www.petofisuli.ro

2014-től a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző pedagógia profilú osztályainak a Molnár Józsiás Gimnázium biztosítja a gyakorlati lehetőséget, a személyi és tárgyi feltételrendszert a gyakorlatorientált és minőségi képzéshez, így a két intézmény közt szoros kapcsolat alakult ki. A Bod Péter Tanítóképző gyakorló iskolájaként a Molnár Józsiás Gimnázium tanítói, megbízott szakvezetői irányítják, egyéni és csoportos hospitálások alatt a jövendőbeli tanítók képzését. A gyakorlóiskola pedagógus közössége kiemelkedően magas kvalitású, szakmai alkotó műhelyként felelősséggel és odaadással végzi a munkáját.

Mindkét intézmény elősegíti a másik intézmény arra alkalmas tanulóinak részvételét saját alapképzési programjaiban és óráin.

Vackor Napköziotthon – Kézdivásárhely (Románia)

 Rendszerváltás után 1990-ben újrainduló tanító-óvóképző osztályok számára a kézdivásárhelyi Vackor Napköziotthon ad lehetőséget a pedagógiai gyakorlat képzésére. Az óvoda kiváló feltételeket nyújt, nevelőtestülete színvonalas munkát végez, valamint szakmai igényesség és nagyfokú gyermekközpontúság jellemzi a pedagógusokat. Az intézmény erős és jól működő hagyományrendszerre építi pedagógiai programját és változatos tevékenységeit. Az tanító-óvodapedagógus tanulók gyakorlati képzése során, annak színvonalas teljesítése érdekében a középiskolai oktatók és a szakvezető óvodapedagógusok között hatékony munkakapcsolat és szakmai párbeszéd zajlik.

 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Debrecen (Magyarország)

www.kfrtkf.hu; http://kistk.hu/

 Bajcsi Ildikó tanárnő, iskolánk volt igazgatója 1996-ban vette fel a kapcsolatot a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával, valamint a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola vezetőségével, Ember Sándor igazgató úrral. A kialakult testvériskolai viszony kölcsönös látogatásokat jelent, amelyek révén a két intézmény tanulói nemcsak összevont pedagógiai gyakorlaton vesznek részt, hanem bepillantást nyernek egymás életébe, egymás szűk családi és baráti környezetébe, valamint megismerhetik a két tájegység kultúrtörténeti értékeit, látnivalóit is. A kapcsolat hangsúlyozza a pedagógiai gyakorlat szakmai elsajátítását, ami lehetővé teszi, hogy ebben a vonatkozásban is tanuljunk egymástól. Minden évben együtt ünnepeljük Kézdivásárhelyen március 15-ét, s közös műsorral tisztelgünk hőseink emléke előtt. A közel két évtized alatt rengeteg diák és tanár kapcsolódott be ebbe a programba, ami minden résztvevőnek szép élményeket jelentett és jelent ma is

 Fahrettinpasa Ilkögretim Okulu– Tarsus (Törökország)

www.fahrettinpasa.meb.k12.tr

 A Fahrettinpaşa Általános Iskola Törökország földközi-tengeri régiójában, Tarsus városában található. A város népessége közel 250000. Tarsus nagyon gazdag történelmi emlékhelyekben, itt született Szent Pál, akinek háza és kútja, keresztény zarándokhely, itt látható Kleopátra kapuja, a római birodalom nyomait tükröző útvonal, az Eshabıkehf-barlang és sok más látnivaló. Az intézmény 1979-ben kezdte el működését. Nevét Fahrettin Altay, a Függetlenségi Háború (1919-1922) hőséről kapta. Iskolájában 1640 diák tanul elemi és gimnáziumi oktatásban, amelyet 74 pedagógus irányít. Valamennyi osztályban emigráns családból származó kurd nemzetiségű gyerek jár. Az iskola segítséget nyújt a gyerekek társadalomba való beilleszkedésében. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi tánc, ének, népismeret oktatására, a nemzetközi és a belföldi kapcsolatok, egymás kultúrájának ápolására. Iskolánk, a Bod Péter Tanítóképző 2010-ben a Comenius-projekt keretén belül alakított ki testvérkapcsolatot velük. Tanáraink folyamatosan keresik e kapcsolat további ápolását, kulturális pályázati lehetőségeken keresztül.

 Bessenyei György Gimnázium – Kisvárda (Magyarország)

www.besi.hu/

 2002-ben a Julianus Program támogatásával testvériskolai kapcsolat jött létre a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és iskolánk közt. Első alkalommal Veress Ibolya-Ilona tanárnő, majd Fejér Piroska, Bokor Anikó, Fülöp Rita, Kis Emese voltak a kapcsolattartók. A pályázati lehetőségek megvonásával jelen pillanatban ez a kapcsolat szünetel, de a közeljövőben szándékunkban áll ismét újraéleszteni, hiszen ottlétünk alatt szoros barátságok szövődtek, valamint diákjaink és tanáraink maradandó élményekben részesültek.

 Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium – Lőrinci (Magyarország)

http://www.lorinci.sulinet.hu/

 2012 augusztusában a lőrinci Pitypang Egyesület meghívására iskolánk Gyöngyvirág tánccsoportja részt vett a Lőrinciben megszervezett Nemzetközi Néptánc találkozón, ahol a Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium biztosította diákjainknak a szállást. Ottlétünk alatt a két intézmény igazgatója közt (László Katalin – Oroián Erzsébet) egy közös együttműködési megállapodás született meg, ami a 2013-as tanévben teljesedik ki.

 Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola – Hatvan (Magyarország)

http://www.bajza.hu/

 2012 májusában a Bod Péter Napok alkalmával az iskola névadója születésének 300. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen vendégünk volt a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, amellyel a két intézmény közt testvériskolai kapcsolat alakult ki.  Kapcsolattartó személyek László Katalin és Molnár Imola tanárnő.

 Ráday Pál Gimnázium – Pécel (Magyarország)

http://www.raday-pecel.sulinet.hu/

 2012 júniusában iskolánk vendége volt a péceli Ráday Pál Gimnázium diákcsoportja és 2012 októberében a Bod Péter Tanítóképző diákjai egy hétig részesei lehettek a péceli gimnáziumban zajló diákéletnek, valamint október 12-13-án résztvehettek az iskola fennállásának 50. évfordulójára rendezett ünnepi programban. Tanulóinkat Len Csaba és Len Rita tanárok kísérték.

 Nagy Sándor József Gimnázium – Budakeszi (Magyarország)

http://www.nsjg.hu/

 Iskolánk akkori igazgatónőjét, László Katalin tanárnőt 2012-ben kérte fel  Baumgartner Szilvia,  a budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium tanára a Határtalanul pályázati program bekapcsolódásába. Örömmel fogadtuk a felkérést a közös együttműködésre. A projekt megvalósítására 2013. március 6-11. között került sor. Bővebben

Video: Határtalanul projekt - Budakeszi, 2013 (Forrás: Nagy Sándor József Gimnázium Youtube csatorna)

Video: "Nagysanyisok Háromszéken" (DunaTV - Térkép 2013.05.30.)

 Báthory István Elméleti Líceum– Kolozsvár (Románia)

www.bathory.ro/

A kolozsvári iskolával 2006-ban létesítettünk testvérkapcsolatot. Boriska Krisztina és Deák Magdolna tanárnő osztályukkal élvezték a kolozsvári iskola vendégszeretetét, majd ezt követően a csernátoni Pro Schola táborunkban vendégül látták Manaszesz Eszter kémia szakos tanárnő osztályát, megmutatva nekik városunk és környékünk nevezetességeit is. 2007-ben a Bod Péter Napok gálaműsorán tiszteletbeli meghívott vendégeink voltak, Mrozek Károly című darabját mutatták be Timár Ágnes igazgatónő rendezésében. 2010-ben pedig a Báthory-napok alkalmával Deák Magdolna tanárnő meghívott zsűritagként vett részt a Tudományos Diákkonferencia (TUDEK) helyi versenyén. Azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.

 Amőba Alapítvány – Sepsiszentgyörgy (Románia)

http://www.amoba.ro/

 Az idegennyelv oktatás terén jelent hasznos kapcsolatot iskolánk számára. Az Amőba Alapítvány biztosítja a délutáni órákban  való felkészülést, és többszáz tanár és diák számáraaz ECL nemzetközi vizsga letételét Deme Ildikó angol szakos tanárnő vezetésével. Nagyon jó személyes kapcsolat alakult ki a két intézmény között. Iskolánk tanárai számára különböző programok továbbképzők szervezésében, a cég már korábban is sok segítséget nyújtott nekünk.

 Magyarok Világszövetsége – Szentendre (Magyarország)

http://magyarokszovetsege.hu/

Régi partnerünk már a Magyarok Világszövetsége, amellyel Boriska Krisztina tanárnő és intézményünk igazgatója tartja folyamatosan a kapcsolatot. A Magyarok Világszövetsége  segítségével évente Honismereti táborban vehetnek részt iskolánk IX. osztályos tanulói és azok osztályfőnökei. Az együttműködés igen gyümölcsözőnek mondható, hiszen az egyhetes szentendrei tábor ideje alatt tanulóink megismerhetik Magyarország szépséges tájait, ellátogatnak különböző történelmi- és kultúrhelyekre, mint Tihany, Esztergom, Visegrád, Veszprém, Ópusztaszer, Budapest, Székesfehérvár, és szabadidő programként fürödhetnek a Balatonban.

 Kézdivásárhelyi Rendőrség

Intézményünk fontosnak tartja az együttműködést a Kézdivásárhelyi Rendőrséggel és a Polgárközeli Rendőrség osztályának munkatársaival. Idén is 2012 novemberében sor került az együttműködési szerződés megkötésére dr. Popa Florin rendőrparancsnok úr és Len Rita igazgatónő közt.  A Polgárközeli Rendőröknek, iskolánkban számos bemutató akciója volt a 2012-es esztendőben. Hatékony előadássorozat keretében hívták fel tanulóink figyelmét a vandalizmus, embercsempészet, drogmegelőzés, közlekedési szabályok prevenciós lehetőségeire. A polgárközeli rendőr képviselői ismerik az iskola Belső rendszabályzatát, részt vesznek az iskolai rendezvényeinken, így a Bod Péter Napok, Gólyabál, Nagykorúsítás alkalmával, valamint az érettségi és felvételi vizsgák alatt biztosítják a rendet, fegyelmet tanulóink, tanáraink számára. Iskolánk vezetősége pozitívan értékeli a helyi Rendőrség munkáját.

 Célok:

 • közrendészeti ismeretek elsajátítása és alkalmazása
 • a közrend és a közcsend biztosítása, az iskolai rendszabályzat által megszabott cselekmények megsértésének megelőzése és leküzdése;
 • az iskola diákjainak kísérete és védelme bizonyos ellenőrzések vagy különös intézkedések esetén;
 • a közrend biztosításához való hozzájárulás különböző kulturális események, közgyülekezetek, sztrájkok esetén;
 • a különféle eseményeken való együttműködés;
 • ellenőrzi és a törvény keretei közt megoldja a nem büntetőjogi jellegű szeszizálásokat;
 • más, a törvényben előírt feladatkörök betöltése.

Trans-Intex KFT- Kézdivásárhely

Iskolánk szoros kapcsolatban áll a kézdivásárhelyi Trans-Intex Szállítási Vállalattal, hiszen a cég segítségével tudjuk lebonyolítani a kül- és belföldi tanulmányutak, iskolai kirándulások jelentős részét. Együttműködésünk – mindkét fél részéről – a hosszú évek során tapasztalt megbízhatóságon alapszik, a cég pedig maximálisan törekszik igényeink kielégítésére.

Szülőbizottság

A Bod Péter Tanítóképző szülőbizottsági szervezetét az iskolába járó gyermekek szülei hozták létre a szülők és a gyermekek érdekeinek képviseletére, az iskola támogatásának megszervezésére, valamint a szülők és az iskola vezetőinek és pedagógusainak együttműködésének elősegítésére. A Szülőbizottság az iskolába járó valamennyi tanuló szüleinek az érdekképviseletét ellátja, tisztségviselőinek megbízatása egy tanévre szól.

Az osztályok szülői közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.

      A Szülőbizottság szervezeti felépítése:

 •  Osztályok bizottsági elnökei:

  

IX. A -

IX. B - Dimény György

X. A - Bogdán László

X. B - Vida Rita-Enikő

X. C - Szejke Borbála

XI. A - Csalóka Adél

XI. B - Babós Ildikó

XI. C - Bándi Katalin

XII. A - Lénárt László

XII. B - Pál Erzsébet 

 •  Szülőbizottság (iskolai választmány),
 •  Szülőbizottság vezetőség.
 •  

A Szülőbizottság elnöke képviseli a szülőket az Iskolaszékben. A Szülőbizottság dönt minden olyan kérdésben, amellyel a magasabb jogszabályok vagy az iskola belső szabályzatai a szülői közösséget felruházzák.

A Szülőbizottság iskolai tisztségviselői: 

 •  elnök: Dimény György
 •  elnökhelyettes, titkár: Pál Erzsébet
 •  szervező, gazdasági felelős:
 •  vezetőségi tag: Demeter Enikő

  

Kovászna Megye Tanácsa

www.kvmt.ro/

 Továbbá a következő kézdivásárhelyi intézmények: 

Polgármesteri Hivatal

http://www.kezdi.ro/

Vigadó Művelődési Ház

http://www.kezdi.ro/

Barabás Zsombor Háromszéki Népművészeti Egyesület

Kelengye Egyesület

              http://www.kelengye.ro/

Nők Egyesülete

www.kezdinoegylet.info/

Zöld Nap Egyesület

http://zoldnap.info/web/

34. sz. Gábor Áron Cserkészcsapat

www.boldogozseb.ro

Bóbita Egyesület

www.bobita.ro/

 (Összeállította: Kis Emese)